HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL OLE BULL
Grotten 31/8 43.
S. T.
Hr. O. B. Bull
   Jeg har paa Dzwonkowskis Anmodning vedtaget at skrive din
Biografi til Samlingen "Mærkelige Nordmænd", fordi det derved
kommer i min Magt paa engang at give alle Bagvaskelser om
Prattésagen imod en Ven, jeg desuden er forbunden, det vær-
digste Dementi. Imidlertid finder jeg mig, efter hvad der pas-
serede, da jeg med god Samvittighed gjorde Dig mit Besøg,
mindre oplagt til at gjentage samme, og da jeg er ganske alene
hjemme, og der mange Gange bedre vil kunne indhente Oplys-
ninger fra Dig, udbeder jeg mig i denne ikke uvigtige Sag dit
Besøg 1/2 Timestid i Eftermiddag. Skulde Wetlesen ville følge
med, kunde han være nyttig.

   Jeg vil overalt konsulere ham om Manuskriptet, der skal være
færdigt om en Uge.

Henr. W --

TIL ANTON SCHJØTH
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE