HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL CHRISTOPHER A. HOLMBOE
[9. juni 1843.]
   Maaskee indlagte Daler fra 1792 finder Anvendelse i Mynt-
samlingen?

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL OLE BULL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE