HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL JOHAN DAHL
[Christiania mai? 1843.]
   Jeg har søgt Dem for at afhandle om det temmelig vigtige at
slutte Heftet nu (som nok gaaer an) og lade et mindre følge,
eller ogsaa at blive ved. De belovede 25 Sp. var det ogsaa min
Mening at anmode Dem om, da jeg i Gaar har faaet en Stev-
ning. De bedes sendte mig med et Bud De kan stole paa. Tag
en Tour selv.

Deres
Henr. Wergeland.

TIL SELSKABET FOR CHRISTIANIA BYES VEL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE