HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL CHRISTIANIA FORMANDSKAB
Grotten 23de Januar 1843.
Til
Kristianias Formandskab.
   Dersom det ærede Formandskab skulde ville forøge Høitide-
ligheden i Kirken anstundende 5te Februar med enten en Kan-
tate eller en egen Høimessepsalme, udbeder jeg mig Æren af
dette Hverv, hvis Udførelse efter Evne vil være et kjært Arbeide.
I saa Fald er jeg af den Mening, at en Høimessepsalme til
Melodien "Af Høiheden oprunden er", uddelt til den forsamlede
Menighed og sjungen af denne, dirigeret af et stærkt Chor fra
Orgelet, vilde være mest indtrængende og mest afpasset efter
Festens folkelige Karakteer.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL MICHAEL S. WARBURG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE