HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL MICHAEL S. WARBURG
Christiania 22 Dec. 1842.
Høistærede herr Warburg.
   Undskyld at de forlangte bekræftede Afskrivter først frem-
komme saa seent. Jeg har selv bekræftet dem i Egenskab af
Embedsmand, der overalt maa antages at være i Besiddelse af
publica fides.

   I den Constitutionelle har min Fader, som Medlem af Rigsfor-
samlingen paa Eidsvold 1814 vidløftigen erklæret sig til Fordeel
for Sagen. Afhandlingen har været roest offentlig for sin Grund-
lighed, men beskeden i Bladet "Granskeren".

Deres med al Agtelse
Henr. Wergeland.

   P. S. "Debatterne" ere vel komne Dem ihænde forlængst i --
TIL MICHAEL S. WARBURG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE