HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ANDREAS MUNCH
[6. desbr. 1842.]
S. T.
Den Constitutionelles Redaktion!
   Indlagte udbedes indtaget. Skulde Red. besvare Morgenbladets
igaar, da kunde den yttre sig vidende om, at der var sendt en
Artikel til Morgenbladet, som endnu henligger uagtet Red. engang
havde tilstaaet dens Optagelse, Nu er naturligviis Sagen af-
sluttet.

   Den ulykkelige Adsplittelse her er imellem Folk med Evne!
Ellers skulde Morgenbladet inden Juul være reduceret til sin
halve Magt ved et nyt Blad eller et, som maaskee lod sig bygge
paa den Cstnelle.

Ærb.
Henr. Wergeland.

d.V,b.1,s.335   TIL MICHAEL S. WARBURG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE