HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL HENRIETTE BJERREGAARD
16 April 42.
Fru Henriette sal. Bjerregaard.
   Da Frimurerne paa Deres sal. Mands Begravelsesdag just havde
et Møde, blev vedlagte Qvad skrevet og anonymt opsendt, hvilket
jeg troer at burde berette Dem, da den Salige, i Forbindelse
med dets Oplæsning, høitideligen blev erindret af Logen.

Deres hengivne
Henr. W --

TIL JAKOB K. BONNEVIE
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE