HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL MICHAEL S. WARBURG
Christiania, d: 10 April 1842.
Høistærede Herr Warburg.
   Det Gørtziske skrift er særdeles velkommet og righoldigt, hvor-
for det skal blive anbragt paa rette Sted. Nogen verificeret Af-
skrift har ikke Sørensen været tillbøjelig att meddele af Egidius'
brev, dog har han sagt, at han vil betænke sig.

   Ogsaa det theologiske Facultets Betænkning er falden ud till
Fordeel for Sagen, men -- som jeg ventede -- Børsecomitteernes
ere det modsatte.

   Hermed 25 Exempl. af Jøden, hvaraf Resten skal følje med
Leilighed.

Et oprigtigt Levevæl af Deres
H. Wergeland.

TIL HENRIETTE BJERREGAARD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE