HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL A. A. AFZELIUS
Grotten (hvori der er Plads for dig) ved Chnia. 10 Marts 1842.
   Saa jeg er i Erindringen endnu, min kjære svenske Broder i
de bedste Sympathier? Det skal vække mig op til flittigere Vex-
ling os imellem. Disse Linjer ere blot Forordene herpaa. Jeg
har skrevet saa meget i Aften (Poesier, for ogsaa fra Følelsens
Side at understøtte min Motion for Jøderne) at jeg er ganske
fortumlet. I næste skal ogsaa komme Samlingen "Jøden" -- en
blomstrende Tornekrands" -- og Opgift paa De, der have dig
at takke for dit genifulde og saa tiltrækkende Værk. Har jeg
ikke sendt min Bog om Jøderne? Opgiv mig hvad Du har af mig.
Afsnittet i 3die Deel af Häfderne om Sverres Tal om Drik staaer
imorgen i mit Blad for Arbeidsklassen.

   Vor maaskee stærkeste Sympathi er vor Enthusiasme for Carl
Johan. Deri vil jeg ikke vige -- ikke for mine Sanges Skyld;
men fordi jeg har været mig selv liig deri til alle Tider. Og
jeg har lidt derfor. Hans historiske Betydning har ingensinde
været mig dunkel, og den skal vinde Belysning i det Værk, jeg
hermed sender Indledningen til, og om faa Uger første Deel af.
Om B -- har jeg intet andet fordeelagtigt Begreb, end at han
har været hans trofaste Drabant. Crusenstolpe gad jeg "sabrere".

   Men -- "tills vidare!" Kun om Hesselberg det, at han er en
Uven af C. J. Skal jeg sende ham Häfderna, naar han er det?
d.V,b.1,s.312   Vel hører han ikke til dem, der krænke mig fordi jeg elsker
ham; men han lider det ikke hos mig, og vi leve nu afsondrede
fra hinanden.
Broderlig og sønlig Hilsen fra
altid hengivne
Henr. Wergeland.

TIL MICHAEL S. WARBURG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE