HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL CARL AUGUST GULDBERG
Kl. 10 1/2 Lørdag.
[Januar 1842?]

Gode Ven!
   Jeg har været paa det Glückstadske Kontor, hvor Overføringen
af det Resterende -- efter Kristies Mening om at Mscptet kan
anslaaes til 7 Ark Text altsaa 30 Spd. -- som det lod til ingen
d.V,b.1,s.306   Vanskelighed vilde volde, naar der gjordes Rede for 70 Spd. Jeg
stoler paa Opgjør -- saaledes idetmindste at 50 Spd. betales
hvorpaa nok Henstand med de 20 faaes. Idag maa det arran-
geres, om jeg ej vil stevnes. Gjør mig denne Tjeneste. Arbeidet
er jo haandfaaet og sikkert.
Henr. W.

TIL MICHAEL S. WARBURG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE