HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL MICHAEL S. WARBURG
Christiania 13 Dec. 1841.
Herr M. S. Warburg.
   Jeg har hermed den Fornøielse, at oversende 2 Expl. af det
hos Cappelen, der ikke er Forlægger, reqvirerede Forsvarskrivt
for Mosaiterne. Det sendte Beløb af 5 R, Rgs er tillstrække-
ligt til at dække 3 Explr., men da jeg benytter en Privat Leilig-
hed, som netop imorgen afgaaer, maa jeg inskrænke mig till
disse 2. Da jeg idag ikke faaer Tid til at søge Asylets Bestyrelse,
maa de tage till Takke med min Qvittering for Gaven af 1 Sp.
1 6 sk. til Asylet.

   Opinionen om Mosaiterne forbedrer sig i Norge.
Deres
Henr. Wergeland.

TIL CARL AUGUST GULDBERG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE