HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL CARL AUGUST GULDBERG
4 Dec. 41.
   Heller ikke nu er Mscptet kommen. Hvem der saa bliver For-
lægger, har jeg ikke Raad til at lade 2 Døgn gaa hen sine linea.

   Denne Deel vil ikke overskride et Arketal af mellem 10 og
15 Ark i det Hele. 1) Til Nytaar skal Trykningen kunne begynde.
2) Fra da overtages en Debet af l00 Spd. hos Glückstad. 3) l0 Spd.
pr. Ark. 4) Hvis Ombrækning og andre lignende Korrekturulei-
lighed bliver meer end almindelig, gaar det paa min Regning.
Een Ombrækning kan dog skee i Arket

Venskabeligst
Henr. W.

d.V,b.1,s.305   TIL OLE BULL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE