HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL CARL AUGUST GULDBERG

9 Nov. 41.
   Martsmaaneds Historie har jeg nu færdig; og fortsætter Mscptet.
2det Hefte vil omfatte Rigsdagen, men heller ikke mere. I det
Materiale, Amtmd Blom har forstrækt mig med, har jeg saa god
Hjælp, at jeg ret burde sende ham 1ste Hefte. Dersom du vil
lade det til, vil jeg ogsaa gjøre det. Et Regnskab over mellem-
værende Status forønskes. Billedbibelen har jeg ikke subskriberet
paa; det veed jeg positiv, og uden de apokryfiske Bøger ind-
tagne i samme Bind, vil jeg slet ikke have den. Jeg gjør meer
af dem. For Normann staaer jeg tegnet for 5 1/2 Spd., hvilke
skulle aftrækkes fra mig eftersom han faaer tilgode for Arbeide.
Men maaskee han er i Gjeld? Han maa da ikke faae mere paa
Regning før dette er betalt.

Venskabeligst
Henr. Wergeland.

   P. S. Jeg har nogle Poesier til Nat og Dag mod 1 Sp. cont.
pr. Stykke. Skulle vi?

TIL CARL AUGUST GULDBERG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE