HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL NICOLAI WERGELAND
[Christiania førstningen av novbr. 1841?]
   Hermed en Stok.


           Gid denne Viinstok, som jeg hermed sender Dig,
           maa til en Hyrdestav i Aar forvandle sig!
           Men, -- endnu bedre -- gid som Arons den maa skyde
                       en Flor af friske Blommer,
                       som, før din Vinter kommer,
                       min elskte Fader, yde
           dig maa i sildig Høst en "indianisk Sommer"!1

H. W.

d.V,b.1,s.304   TIL CARL AUGUST GULDBERG
1  tilbake Hvert Aar i Novbr. synes i Amerika Naturen at forynges
igjen. Da er den smukkest der. Det er om denne saakaldte
"indianske Sommer" alle Reisebeskrivelser tale.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE