HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ASSUR M. FL.
Kristiania, 27. August 1841.
S. T.
Dhrr Forstandere for den mosaiske Menighed i Stockholm.
   Jeg er mine Hrr. Forstandere for den mosaiske Menighed i
Stockholm særdeles forbunden for sidste ærede Meddelelse, som,
d.V,b.1,s.302   ihvor kort, dog var af et særdeles hensigtsmæssigt Indhold, og
som De derfor vil finde benyttet i Skriftet. Af de 50 Explr.,
M.hrr. havde den Godhed at lade sig antegne for, har jeg i 5 for-
skjellige, Hrr. Assur tiladdresserede Pakker, færdiggjort 25 til
denne Post, uden at jeg dog i dette Øjeblik veed, om de alle
kunne afgaae. Men ialfald skal det skee efterhaanden. Det
sælges her for 48 Sk. norsk til Bedste for Grønlands Asyl -- en
betydelig, af Generalmajor Birch oprettet Anstalt uden Fonds.
   Jeg troer at kunne berette, at der er flere Mærker paa, at
Opinionen betræffende denne Sag har forandret sig i Norge og
daglig forandrer sig til det Bedre.

Med al Agtelse
de ærede Herrer!
Henr. Wergeland.

TIL C. A. GULDBERG og A. DZWONKOWSKI
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE