HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL AMALIE WERGELAND
Christiania, Mandag Formiddag
[21. juni]
1841.

   [ -- -- ] Idag kunde jeg ikke komme til Olsen, for nu skal Du høre.
Jeg vilde berede General Birch en Overraskelse, og saa arran-
gerede jeg det saaledes. Idag Kl. 9 indfandt jeg mig hos ham
som om ingen Ting var, men strax efter kom en Deputation af
Børn med Skolemesteren i Spidsen og Blomsterqvaste i Hæn-
derne og overrakte ham Sangen samt en Krands. De afsang
nogle af Versene. I Eftermiddag Kl. 5 kommer Generalen ud i
Asylet, hvor Sangen skal blive afsjungen og hvor hans Portræt
er blomsterkrandset samt andre Blomsterkrandse anbragte. Fru-
erne
[ -- ]
og
[ -- -- ]
assisterede dermed. Hvad synes Du herom?
Jeg savner atter dig, min kjære Amalie!

   I Anledning af et Par Svaler, der har fæstet Rede i vore Ud-
huse, har jeg skrevet indlagte, hvis latinske Overskrivt betyder:
"godt Varsel!"

   Jeg studerer endnu paa den Brønddrikning for dig, og be-
breider mig at jeg ikke stærkere indprentede dig at benytte dig
deraf, for jeg troer ganske vist, at Du ikke har drukket deraf
regelmæssig. Men drik Velling hver Morgen. Jeg vil gjøre den
til vor Morgendrik.

   Min Ømhed skal kurere dig, om du har glemt Badet.
   Med uforandret Kjærlighed og Hilsener til Moder og Fader
Din
Henrik.

d.V,b.1,s.298   TIL JOHAN LUDVIG HEIBERG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE