HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL LARS RASCH
Chnia. 14 Juni 1841.
Høistærede Hrr Rasch!
   Hermed Plakaten saaledes som jeg nu har redigeret den.
500 Explr. ere trykte for 2 Spd. hos Malling. I det idag trykte
Blad for Arbeidsklassen er den baade indtaget og indskjærpet
som De behagentlig vil see af det hos Dem idag nedlagte Explr.

   Jeg foreslaar at følgende Steder betænkes med Opslag:
1) Alle Byens Udgangsveje (paa Ruseløkken kan de store Træer
   samt Klingenberghjørnet tjene dertil)
2) Tøjenportene samt andre Steder i Haven (ved at sende
   Gartner Siebke 15 -- 20 Explr.)
3) Slotsanlægget (ved at tilstille Kommissionen 50 Explr.)
d.V,b.1,s.297   4) Fæstningen (Træerne kunne tjene til Opslag)
5) Krohgstøttepladsen
6) Kirkegaardene (ogsaa i Opslo)
7) Uranienborgskoven -- Frogner -- Loranges Anlæg. (Ved at til-
      stille Ejerne f. Ex. 5 Explr. hver. Der er nylig skeet Volds-
   værk i Frogners Skov.)
8) Hist og her paa Hjørner i Forstæderne, i Pipervigen, ved
   Saugene, paa Ruseløkbakken & c.
Deres
Henr. Wergeland.

TIL AMALIE WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE