HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ANTON SCHJØTH
[Våren? 1841.]
   Kjære Ven! Den Sang har jeg ikke; men den findes i "Hytten"
eller Cstian d. 2dens Afreise", hvilken igjen findes i et Bind
"Blandinger", som Athenæet ejer.

   Kan jeg faae see den Intellig.seddel, hvori om Hartmann og
Goldsmith? Det bedres med mig noget. Gid saa med dig!

TIL LARS RASCH
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE