HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ADOLPH B. STABELL
[8. april 1841.]
   Jeg valgte Udtrykket "Ringeagt" fremfor "Uvilje", fordi man
ikke bør nære den sidste Følelse for "Middelmaadighed og Man-
gel paa større Omrids af Karakteren", hvilket jo var Terminus.
Det var da sandere og mere i Harmonie med Poesien. Forøvrigt
var der Tid til en Forandring, naar samme var rimelig, men da
jeg intet hørte dertil, troede jeg De var fornøjet.

   I Athenæumsdirektionens Beslutning kan ingen dannet og honet
Mænd være enig. Jeg skal sørge for at denne Skamløshed kom-
mer for en Generalforsamling og for et i min Stilling nødven-
digt, om nogen vover at angive nogen infamerende Grund. Har
jeg Fiender eller træffer De paa dem, kan jeg forsikkre Dem at
jeg ligeledes træffer paa Uvenner af Dem. Vil De fortælle at
d.V,b.1,s.293   min Konst.hist. strax vil blive tagen under Fortsættelse paa Rejer-
sens Forlag (der igaar gjorde mig Tilbud, som var antageligt)
kan De det. De sagde selv, at man sagde, den ikke turde fort-
sættes(!)
Deres en garde
Henr. Wergeland.

TIL ADOLPH B. STABELL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE