HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ADOLPH B. STABELL
[8. april 1841.]
   Saaledes som det nu er formet, troer jeg at have mødt Deres
Ønske. Jeg har endog udeladt Tiraden om "politisk og privat
etc." og holdt mig nærmere til Deres første Udkast end før ned-
skrevet. Slutningslinjerne vedkomme mig alene og skulle be-
holdes, da de antyde min billige Smerte over den skammelige
Bagvaskelse at jeg skulle kunne være en Denunciant.

Henr. W --

   P. S. Jeg stoler naturligvis paa, at De intet forandrer, over-
stryger eller sætter til, ligesom det i det hele var bedst, om vi
behandle hinanden honet og vendte os forenede mod Ormene,
som lette Hovederne op. De vente snart Gjæstebudsmat at leve
af, naar det lilla Hofvet aabnes.

   P. S. Brevet skal betales, hvorfor De gjerne trygt kan remit-
tere det til Forsendelse ved mig, om De ikke selv vil spendere. --

TIL ADOLPH B. STABELL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE