HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ADOLPH B. STABELL
6 April
[1841]
.

S. T.
Hr. Fuldmægtig Stabell
Rev.-dept.
   Jeg vil overtyde Dem om hvor lidet det er min Tanke at ville
skade Dem ved at fortælle Dem, at jeg forrige Post skrev til
Red. af Chsandsposten Ordre, at borttage Slutningen af Aver-
tissementet og selv at afrunde Opsatsen saa Enden ikke blev
for afkuttet. Jeg saae derfor med Ulyst, at denne Ordre var
kommen for sent. Vil De, kan De gjerne, ved at sende denne
Seddel med min Tilladelse til Red. at bekjendtgjøre, at en saa-
dan Ordre er indløben men for sent, overbevise Dem om Sand-
heden heraf. Men herved skal ogsaa Alt være abgemacht.

Henr. Wergeland.

TIL ADOLPH B. STABELL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE