HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL RASMUS R. BORCHSENIUS
Kristiania 6 April 1841.
   Modtagelsen af følgende Bøger som Gave fra Kirkedeparte-
mentet til en paa Opfordring fra Kommandanten, oprettendes
Garnisonsbogsamling paa Vardøhuus, nemlig:

   1) Magazin for Naturvidenskaberne 8 Hefter
   2) Wolffs Folkesange 2 Explr.
   3) Fattig Richards Tankesprog 10 Explr.
   4) Udvalg af Psalmer 2 Explr.
   5) Psalmebog, 2 Explr.
   6) Welhavens Psalmeværk, 2 Explr.
   7) Fayes Udtog af Norges Historie. 2 Explr.
d.V,b.1,s.290      erkjendes herved. Kunde Nr. 2 -- 3 -- 4 -- 5 og 7 erholdes til
Restitutionen af et engang af mig paa Agershuus oprettet Gar-
nisonsbibliothek, vilde det være mig særdeles behageligt.

Forbindtligst
Henr. Wergeland.

TIL ADOLPH B. STABELL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE