HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ADOLPH B. STABELL
22de Marts 1841.
Hr. Fuldmægtig A. Stabell!
   Hvad tænker De paa med Deres idelige Fornærmelser. Min
Taalmodighed er nu forbi, og jeg vil ikke længer gjøre mit til
forat forhindre Følgerne for Dem af Deres vidnesfaste, forbry-
derske Æreskjælden af Hs. Mts. Kongens Person. Bered Dem
derpaa, om Nogen skulde anklage Dem.

Henr. Wergeland.

TIL CARL AUGUST GULDBERG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE