HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ADOLPH B. STABELL
21 Marts 41.
S. T.
Morgenbladets Redaktion
Kristiania.
Magtpaaliggende.

   Skulde Red. efter det Beviis paa at jeg ikke vil dens Person-
lighed ilde, den vil have erholdt idag gjennem Morgenbladets
Ejerinde, ikke have besluttet sig til uden Anm. i Texten at op-
tage den Poesi, det er mig om at gjøre at faae ind uanseet de
Chikaner, jeg i denne Henseende har maattet døje, dog ikke
have bestemt sig dertil, udbedes den tilbage.

Henr. Wergeland.

TIL ADOLPH B. STABELL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE