HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL AMALIE WERGELAND
Kristiania, Lørdag Morgen [21. novbr. 1840].
Kjæreste Amalie!
   + + + + + + + +
Din kjærlige
Henrik.

   P.S. Mit Brev, sendt med Posten igaar, har vel naaet dig,
hvori du vil finde disse Korses Betydning.

d.V,b.1,s.282      Imorgen maa jeg ret savne dig, da jeg maa diske op -- jeg
tænker med Oxebryst, Ost og Portviin.

Din
Henr.

TIL KRONPRINS OSCAR
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE