HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL AMALIE WERGELAND

Christiania, 20 Aug. 1840.
   Kjære Kone! Jeg har med Forskrækkelse hørt af et Par Rei-
sende, at Dere efter 7 Timers Forløb kun vare avancerede
2 Miil, ligesom jeg veed, at Eidsvold naaedes først den anden
Dag. Regnen har vel holdt Dere i Huus. Mit Liv siden Du reiste
d.V,b.1,s.279   har været fuldt af altformange Adspredelser. Men nu skal man
ikke faae mig ud før Du igjen er hos mig, søde Amalie.
   Naar Du kommer, skal Du faae see fem herlige Stykker jeg
har faaet paa Væggen, 53 smaa fine Gibsbasreliefs efter Thor-
waldsens store Basreliefs, og andre store antike Billedhugger-
Mesterstykker. I dybe sorte Rammer fæstes de blændende,
gemmefine smaa Friser paa blaat Fløjel med Liim. Da Mad. Ege-
berg sendte mig ind et Glasfad med Moreller, lod jeg et Par
Medaillons, forestillende Nat og Dag efter Thorwaldsen, følge
med. Læs om disse Sager for Fa'r.

   Kommer der noget forønsket med Stockholmsposten idag, reiser
jeg til Dig imorgen Eftermiddag. Imidlertid maa Du ikke vente.
Jeg burde kanskee ikke have skrevet saa, behold det imidlertid
for Dig selv, og dybt i dit Hjerte den gamle Kjærlighed og Øm-
hed, som du, mit kjæreste Liv, lever og bevares i din

Henriks.

TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE