HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL HENRIK GROTH
[Christiania febr. 1840.]
Høistærede Hrr. Ven!
   Hold ved, saa kommer man frem -- stat pro ratione voluntas
-- Taalmodighed overvinder alt -- glem ikke at smøre naar Du
er i Vejen osv. osv. -- og saaledes var jeg da i Christiania
ved Bibliothekspulten Kl. 10 1/2 (!! Godt gjort?). Men een Ting
glemte jeg i Drammen, og det var at drikke Duus med Dig, min
hyggelige Vært.

   Du seer jeg gjør det paa Distance da; Soit comme ça!
Saa være det (hvis Du vil). Men hvorfor jeg skriver er for at
takke Dig og din snilde Kone for al beviist Hospitalitet; og
det gjør jeg da nu paa oprigtigste om ikke paa høfligste Maade.
-- Jeg tilbragte Vejen med at gjøre Vers om Drammen og en
eensom Skorstenspibe paa Vejen ved Hæg, dem Du maaske vil
see i Mbldt.

   Dersom Du vil tie stille, vil jeg paa den anden Side sige Dig
-- at jeg hermed anbefaler Dig til Oversendelse til Selmer et
lidet Lystspil med Sang, som jeg har liggende, til mulig Opførelse
i Drammen. Jeg fik da en lystig Tour did med nogle Venner.
Jeg staaer paa en spændt Fod med Direktionen her, saa jeg ikke
vil være den i nogen Maade forbunden, og da jeg nu har seet
Scene og Personale i Drammen, finder jeg at det nok kunde gaae.
Lad mig blot faae snart Svar.

   Levvel! Venligst Hilsen til din Kone og Dine fra
Henr. Wergeland.

TIL COLLEGIUM ACADEMICUM
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE