HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ANTON SCHJØTH
9de Jan. 40.
Gode Ven!
   Jeg er i Chnia igjen, men Patient af Tandpine. Gid De aldrig
føle dens Rædsler! -- det er mit Nytaarsønske. Igaar trak jeg
en Kindtand ud og et Stykke af Kjæven fulgte med, saa jeg
maa holde mig inde, og skrivtlig udrette mine Kommissioner.
Imellem disse overligger en fra det gl. Aar, den nemlig for en
trængende Stud. at afhænde hosfølgende Mscpter for hvilke l Sp.
Stykket overhovedet vel er billigere end billigt. Han tager der-
imod, men med 6 Sp. for det Hele vil han være fornøjet, eller
-- fornøjet med 5 vil han være glad ved 6. De kan da med
Tryghed see Intelligenzen fodret for Aaret med Halm idetmindste.

   Et Engagement for Verlagsbuchhandler Baurmeister i Kiel til at
skrive en "Geschichte der norwegischen Constitution" modtog
mig ved Hjemkomsten. Hans vigtigste Motiv er at det har op-
rørt Publicum dernede (i Hertugdømmerne) at Kg. Christian 8de
har erklært Cstitutionen for "ein Werk der Uebereilung".

   Indlagte anbefalt. Ønskes afskrevet hvis det er Tilfældet med
Hovedstykket.

Deres
Henr. W --

TIL WILHELM F. K. CHRISTIE
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE