HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ADOLPH B. STABELL
[Ca. 28. desbr. 1839.]
S. T.
Herr Stabell.
   Min Broder bad mig i Julen skaffe ham nogen Fortjeneste ved
Oversættelser. Da nu Nordlandsspeculationen paa Fiskeri stod
i Bladene, og jeg paa samme Tid læste i Minerva en virkelig
særdeles instructiv Artikel om Hvalfiskefangsten, hvorpaa Specu-
lationen maaske burde henledes, har jeg ladet ham oversætte
den, og den tilbydes nu Mbladet mod den Betaling slige Arbeider
pleje at faae .Jeg antager for denne 1 1/2 Sp -- 1 Sp, da den
udgjør et dobbelt Nr. af Minerva altsaa et lidet trykt Ark.

   Fortsættelse af Israels Børn hermed. Den sidste Artikel er
virkelig opløftende.

Deres
Henr. Wergeland.

d.V,b.1,s.235   TIL CARL F. RIDDERSTAD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE