HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL J. RICHARD KROGNESS
Christiania, 10 Juli 1839.
   Gode Ven! Disse Linjer først for at vise, at jeg ikke har glemt
Dig, dernæst for at anmode Dig om at forhøre Dig hos
[?]
om
der i hans Boglade er nogen af mine Bøger ham engang tilsendt,
hvorfor jeg da venter Opgjør og Tilbagesendelse af det Usolgte.
Hos Andersen troer jeg intet er af saadant.

   Igaaraftes kom Sivertson op til mig paa en af de første eller
den første Udvandring af Hospitalet, hvorifra han nu tænker at
flytte. Han vilde ikke blive, hvorom jeg anmodede ham, da jeg
feirede netop min Kones Geburtsdag med et Bal -- et complet.
Men hør nu Pøbelens extravagante Galanteri! Inden jeg veed
Ordet af det fyre de 4 gevaltige Svingbasser af udenfor mine
Vinduer. Jeg blev bange for Politiet, da Klokken var 2 om
Natten og det smaldt som Brandskud, og gik ud med en Flaske
Punsch og Brandy for at faae dem væk; men inden kort gik
d.V,b.1,s.227   den anden Salve værre end den første, og jeg lod dem saa sejle
sin egen Sjø for Politiet. Alt gik dog af iro, og da jeg saae ud,
stod 2 Vægtere mellem de paa mine Damer, min Blomsterillumi-
nation etc. gloende. Af Sangere vare Schmuckert, Staal, Has-
lund og Glückstad. Efterat have kysset den smukkeste Jomfru
(og der var adskillige) og fæstet en Rose paa hendes Barm med
min Brystnaal (som naturligviis bliver siddende der) kom jeg
tilro Kl. 4, og sidder nu atter her paa Bibliotheket, hvor jeg
længes efter throndhjemsk Sild, throndhjemsk Aqvavit og thrond-
hjemske Venner, hvorimellem Du.
Din
Henr. Wergeland.

   P. S. Foss's Skaal blev drukken som "i Mangel af bedre" den
bedste Mand i Norge, og
[ -- ]
s som ubetinget den største Tøve-
bøtte i Norge. --
[Krogh]
har jeg hentet ind til at redigere Fædre-
landsvennen, hvoraf et Nr. udkom i Lørdags. Han kom i jam-
merlig Status, men er nu ret peen Mand.
[?]
Boer hos Risum,
tarvelig. Interesseer Dig for Bladet.

TIL J. RICHARD KROGNESS
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE