HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ENGELBREGT HALD
6 Mai 39.
Kjære Engelbrecht!
   Med Faye afgik idag Brev til dig, men da jeg hører, han kræker
saa sent frem, og det presserer med hvad jeg deri attraaede,
saa jager jeg dette efter med Posten.

   Jeg skal nemlig udgive en Visebog for Sjømænd, og beder Dig
derfor skikke mig hurtigst med Posten alle de traditionelle Sjø-
mandsviser, Du kan opdrive. Af ægte Sorten skjønner Du,
omend ikke fuldt saa lystig som den:           Maria er en prægtig Tøs
           -- forfra
           -- -- -- -- -- -- -- --
           -- bagfra!

Din
Henr. Wergeland
(Ægtemand p. t.)

   I min Bolig i Agersgaden med min skrivende Kone ved Siden.
TIL HERMAN BAGGER
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE