HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL LORENTZ MEYER
6 April 39.
S. T. Herr Cand. jur. Meyer.
   Jeg staaer i Begreb med at sælge min Flek i Grønlien. Deres
Far har hidtil ikke villet benytte sin Forkjøbsret som Ejer af
Prydzeløkken. Skulde De ved nærmere Eftersyn, som min Gut
har Ordre at tilstede Dem, finde mit Huus og Have værd 325 --
30 Spd. som nødvendige om De har Forskjønnelsesplaner ved
Allunværket og Omkringliggende, saa er jeg villig til at overlade
Dem det. Til en Terrassehave er Situationen af det Hele ufor-
lignelig. Jeg tænker mig min Hytte ved et italiensk Altantag
forvandlet til en Pavillon og Bakken uafbrudt ned beplantet med
d.V,b.1,s.225   Træer smeltende sammen med Allunværket og Prydzehaven af-
sondret fra Søen ved en Poppelrad, som villig vil voxe der. Til
Springvand i Midten eller nederst i et saadant Anlæg er der god
Anledning. Væk da med det raadne røde Huus og Plankevær-
kerne. Stedet vilde blive fortryllende. Mit Huus er ret beqvemt
indrettet til at gaae ind i en saadan Plan, og de nedenforliggende
Stykker ligge for smukt til for Potetes alene. S.u.!
Ærbødig
Henr. Wergeland.

TIL ENGELBREGT HALD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE