HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
Kristiania 21de Decbr. 1838.
Til
Den Kongelige Norske Regjerings Departement
for Kirke- og Underviisnings-Væsenet
   For det Tilfælde, som jeg, senere end jeg indleverte Ansøg-
ning om Nannestad Capellani, har ladet mig forlyde med skulde
muligens kunne indtræffe, at der, til min Skade, skulde kunne
blive lagt nogen Vægt paa en Sag, jeg har med en Candid. mi-
neral. Sinding, har jeg troet at burde reqvirere en Udskrivt,
hvilken hermed følger til mulig Afbenyttelse.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL AMALIE BEKKEVOLD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE