HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ADOLPH B. STABELL
Biblioth. 6 Septbr. 38.
S. T.
Hrr. Fuldmægtig A. Stabel.
   Jeg er ikke underrettet om De skulde have modtaget for en
Tid siden et Tilbud fra mig om at overtage Sivertsons Affaires
ved Morgenbladet. Dersom De ikke allerede har bestemt Dem
for nogen Anden, gjentager jeg det med Forpligtelse at være
punktlig tilstede i Byen indtil Posterne og Korrekturen ere expe-
derede. At De ei behøver at frygte for, at de egne Reflexioner,
som de svenske Artikler maatte give Anledning til, skulle under
mine Hænder antage andre Farver end Mbladets gamle, sikkres
De for ved mit Løfte, der har sin Grund i en Forandring i mit
Private, som gjør enhver økonomisk Acquisition dobbelt nød-
vendig mod ellers. Med min Amanuensisgage, som ligeledes er
betinget ved en Orden der maa være punktligere end selve den
der er nødvendig ved Mbladet, vilde jeg da faae nok til at leve
uafhængig.

Deres
Henr. Wergeland.

TIL JENS G. DØDERLEIN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE