HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL AMALE BEKKEVOLD
[August? 1838.]
   Blaabærblomst (Slaaer næsten      Jeg lover ikke meget, men det,
      aldrig feil) . . . . . . . . . . . . . .      jeg lover, skal jeg holde.

   Qvist med Bærret . . . . . . . . . . . .      Her har Du mig som jeg er.
   Jordbærblomst . . . . . . . . . . . . . . .      Du skal snart lære at kjende
                                    mig bedre.

   Qvist med Bærret . . . . . . . . . .      Er Du nu fornøjet med mig?
   Tyttebærblomst . . . . . . . . . . . . .      O hvor min Fattigdom smerter
                                    mig?

   Qvist med Bærret . . . . . . . . . . .      Tro mig, vi skulle have Bryllup
                                    inden Juul, saa fattige vi ere.

   Tejebær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Skjøn Jomfru, din Brudekrands
                                    er færdig, naar Du behager.

d.V,b.1,s.210   TIL ADOLPH B. STABELL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE