HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL AMALIE BEKKEVOLD

5 Aug.
[1838.]

Blomstbrev til Amalie.

   To røde Nelliker . . . . . . .       Skjøndt min Kjærlighed tiltager,
   To hvide Nelliker . . . . . . . .       voxer min Tungsindighed.
   En blomstløs Rosenqvist . . .      Min Kjærlighed er glædeløs.
   Lyngqvist . . . . . . . . . . . . .      Jeg er forbandet
   Blaaklokke . . . . . . . . . . . .      Jeg ahner i min Fantasie
   Valmue . . . . . . . . . . . . .      Vanvid eller
   Græsstraae . . . . . . . . . . . .      Døden.
Henrik.

TIL AMALIE BEKKEVOLD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE