HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL SELSKABET FOR CHRISTIANIA BYES VEL
Kristiania 4 Mai 1838.
Til
Administrationen for Kristiania Byes Vel.
   Jeg ønsker at indtræde i Selskabet for Kristiania Byes Vel
med Bidrag som indlagt 1/2 Spd. for indeværende Aar. Jeg be-
klager, at jeg, for det første, maa indskrænke mig hertil.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL OSCAR WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE