HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL OSCAR WERGELAND
Tirsd. Eftmd. 29. Marz.
[1836.]

K. Oscar --
   Dit Brev imodtaget; dit til Far sidst ogsaa læst, da han i dette
Øjeblik er her paa mit Værelse, hvor han boer siden idag mor-
ges for nu i Eftmdd. at reise op med mig til Paaske. Mal mig
af i Olje vedlagte to i samme Format, hvortil jeg har forgyldte
Rammer. Calmeyer supplerer nok af Hukommelsen, da han vist
har været paa Stederne. Hilsen til Calmeyer. Mal den Scene
i "sidste Kloge" hvor Djævlene fare af med Zobolam eller hvor
Ayanna styrter sig ud. Driv paa det Haandværk, især Landskab
troer jeg. Lykke til! Lundequist skal avertere i Aftonbladet; er
han doven, da skal det til Deleen --

Lebewohl
Henr.

TIL S. A. W. SØRENSSEN M. FL.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE