HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL NICOLAI WERGELAND
Mand. Morg. Kl. 8.
[1835.]

Kjære Fader --
   Hermed til Camilla, hvis Brev skal besørges, en Bog. Ligesaa
nogle Blade.

   Ligesaa et Forsøg af Welhaven paa at efterligne mig -- hvilket
skal være saa let. Confereres bør det med de efterlignede Steder
i Digtene. Det har ogsaa været indsendt etsteds; dog erindres
nu ikke Afbenyttelsen nøje.

Din kjærlige
Henrik.

   Sig til Camilla, at jeg nok skal gjøre mit Bedste med Bøger;
men at jeg staaer i Ansvar, og har mange udlaante før -- samt at
hun ikke maa være saa umaadelig --

TIL OSCAR WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE