HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
Christiania 11te Marts 1835.
Til
den kongelige norske Regjerings Departement for Kirke-
og Underviisnings-Væsenet.
   Undertegnede giver sig hermed den Ære, underdanig at over-
sende et Responsum fra det juridiske Facultet, der gaaer ud paa
at erklære mine Supplicantadkomster ikke suspenderede ved
Modpartens Paastand i verserende Sag, hvilket underdanig bedes
at maatte medfølge Ansøgningen som Bilag.

Underdanig
Henr. Wergeland,
Cand. theol.

d.V,b.1,s.190   TIL CARL F. RIDDERSTAD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE