HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL OVE VANGENSTEEN

E
[idsvoll]
Pgd. 14/2 34.
Gode, kjære Ven!
   Jeg er kommen underveir med at den Krug har forsvaret Cen-
sur og Pressetvang -- at han er i den tydske Forbundsdags
Aand og Sold -- jeg vil ikke have hans Bøger -- den fordømte
Tydsker.

d.V,b.1,s.161      Men vil Du hjælpe lille Kyhn til at faae efter medfølgende
Requisition -- da brav og mange Tak. Har Bibliotheket Bestil-
linger paa London til April -- da skal jeg gjerne overtage dem.

Totus tuus
Henr. Wergeland.

TIL KONGEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE