HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL CARL F. RIDDERSTAD
Eidsvold Præstegaard, 19 Nov. 1833.
   [ -- -- -- ]Jeg tog ind mine Linier til Dig i Mangel af Tid til
at skrive en bedre Dedicaz og af Kjærlighed til dem, der skaf-
fede mig dit første Brev. Tid? Ja jeg laae dengang (i Mai) i
Christiania og havde med 3 offentlige Taler at gjøre, ved Krohg-
støtten, for Højesteret, hvor Kampen varede paa 4de Dag, og
Dimispræken. Jeg havde et mageløst Publicum.
[ -- -- ]

TIL P. J. HOPPE
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE