HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL LUDVIG DAA
14/11 32.
   Kjære Ven! Kgh var meget hidsig paa at komme udaf Byen; --
han sagde "Gudskelov jeg har den i Ryggen!" Næste Dag op-
dagede jeg, at han pediculis abundare, hvorfor jeg i den klin-
gende Kulde tvang ham til at klæde sig nøgen af
[i]
en Skog, hvor
jeg da, næsten spyende af Ækelhed, pilte den ene Graa af hans
Brystragg efter den anden. Derpaa lærte jeg ham, at han skulde
gaae ind i første Stue, og, under Paaskud af at have lagt paa
Skrimstad, (hvor han skulde bande for Kjærringa paa at det var
et Svinehul) erholde Vand og Kam til Haaret. Dette skedte, og
vi var da inde hos Kraad Bsenius. Tredie Dag satte jeg ham af
hos Grinder, hvor han skulde være i 8 Dage forrettende noget ju-
ridisk, men om Lørdag henter jeg ham ud til en Præst, hvor
han skal skrive et Sthingsforslag. Praëm vil ikke have ham;
sed, ubi Diabolus non vult, Deus vult.

   Kan Du skaffe mig Vidarer?
Din
Henr. W.

   Hvad Brock angaaer -- saa beholder jeg vel tilslut kun een
Ven og een Uven tilbage alene meipsum.

TIL ANDERS DAHLE
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE