HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL EMIL AUBERT
E.
[idsvoll]
20/9 32.

   Jeg er ganske undselig, Miil; alligevel -- jeg har altid troet
Dig i Besiddelse af en Slump Godmodighed. Det er til denne
jeg sender til Besørgelse:

               Brev til Hviid -- Solvold (disse vil nok Henr. Heltberg
                                          besørge)
            do. -- Hadeln og Bjerregaard.
            do. et til Stockholm, som leveres Fattiggreven fra mig,
      saasom Michal Løwold -- min stkholmske Postmester -- er
      borte, som jeg troer.   Om et Par Dage har jeg en Recension af Vidar færdig. De
senere No. mangler jeg. Jeg maa da (hvor gjerne jeg vilde ind-
tage Alt under et) indskrænke mig til dem jeg haver. Der er
skam nok af Utøi for min Kam paa den Ase. En Jette, en bus-
tet lodden Jette kan ikke være fuldere af Gnit osv. Bgaard fore-
slaaer mig Istandbringelse af en planmæssig Modstand mod Da-
nomaniet -- une ligue contre ligue. Gaa ind i den og skriv.
Det maa hagle paa dem fra 1000
[?]
Kante. -- Skade, at Skilde-
riet er p. t. standset. Man har da kun Mbldet til Fløiflankering,
Hjelms Mdskft til Centerkanonade og Statsborgeren til at skyde
med de Sager, som ere forbudt i Folkeretten. Deri maa en Land-
storm rykke frem. -- Jeg gad høre fra Ludvig.

Din
Henr. W -- d.

   Hermed 5 Breve.
d.V,b.1,s.139   TIL HANS HOLMBOE
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE