HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL JOHAN CHR. VIBE

[Eidsvoll september 1832.]
Gode, høitagtede Fætter!
   Min forbindtligste Taksigelse for det gjæstmilde Tag, der skjæn-
kedes den stakkels Vandringsmand modtage De og Deres venlige
Lise! Turen fuldendtes med August; dog holdt Britten og jeg
ikke Drag sammen længere end til midt uden for Frithjofssædet
i Sognefjorden. Dyppet i Mjøsen havde gjennemisnet hans Ven-
skab -- det mærkede jeg i Adskillelsesmomentet; thi han kla-
gede heftigt over "det umenneskelige Barbarie" at jeg havde
kunnet raillere over slig dyb Tragik. Reisen har tilfredsstillet
mig, især Sogn-Passagen over Jothunfjeldene, Bergen og Damp-
farten rundt Norge, der rulles op som et Landkort i en Fart.

   W -- havens Bog, der ikke ved sine stilistiske Dyder, udsoner sin
Værdløshed i kritisk og Armod i moralsk Henseende -- faaer fra
3die Mand et Modskrift. Den bedste Maade for mig er maaskee
i nye Arbeider at vise "at jeg forstaaer at bruge det Brugbare
i den megen Kritikakl, hvorved Autodidacten overhøljes". Tillad
mig derfor at anbefale til velvillig leilighedsviis Omgang imellem
Præsteskabet indlagte Plan! Jeg ønsker den dog snart tilbage.
Punctet om "Sproget" vil findes om en Tid af mig afhandlet i
Mdskriftet.

   Tante Vibe kom her i det beleiligste Øjeblik. Onkel Fritz og
d.V,b.1,s.138   Fa'r gik paa Gulvet. Fritz jun: fantaserede paa Fløiten. Tante
Aubert var just midti den bedrøveligste Beretning om hvorledes
en Tjener havde laant hende af hds egne Glasser, med andre
Snyderier, ja ligetil at der regelmæssig blev bort saa en Hjerpe
saa en Rype af Porten.
   Jeg kniber, for Postens Skyld, paa Papiret. Det lægges indi et
fr. til Jørstad i Faaberg, hvor en Saamaskine skal bestilles.

Venligst, forbindtligst
H. Wergeland.

TIL EMIL AUBERT
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE