HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL GREGERS F. LUNDH
E
[idsvoll]
Pgd. 3/5 32.

Høitærede Herr Prof. Lundh
   Indlagte tillader jeg mig at anbefale Deres Sætter, forat han,
i Format som før, kan sætte paa et Halvark, indtil han med Søn-
dagsposten faaer Sluten en Vise til samt Noter, for de Bæster
opfylder ikke en af mine Hensigter med disse Viser, nemlig at
tvinge dem, dersom ikke den blotte Lyd er dem nok, til selv
d.V,b.1,s.132   at slaae efter i Snorro. Jeg kommer saa selv ind Onsdag for-
modentlig for at corrigere det hele Halvark og tage det med mig,
ved hvilken Leilighed jeg venter Debet opgivet, hvorpaa da strax,
idetmindste for forrige 1/2 Ark, skal betales.
   Dog -- skulde det være saa djævleblændt, at endda til den
Tid Heggen & c. ikke sprætter her og Phønix-Vaar stiger op af
dette sammensjunkne Baal, hvormed denne askefarvede Leire,
disse Pindealléer have største Lighed -- saa bier jeg vel nogle
Dage; thi jeg reiser ind forat faae Franzos-Polakken Montbar
med mig, og han skal kun see Norge i Triumfdragt. Nu ligner
hun en Lægdekjerring med hvidstrimet Haar over Pjalterne --
Een, som nu hverken Sommer eller Vinter vil forbarme sig over.

Levvel!
Med Høiagtelse
Henr. Wergeland.

   P. S. Far har sat Musik til mine Viser -- og de synges.
TIL LUDVIG DAA
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE