HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL LUDVIG DAA
[Eidsvoll, mars 1832.]
Kjære Daae.
   Soelvold skulde blot raadføre sig med dig om Trykningen, men
dertil hørte rigtignok et Imprimatur. Nu beder jeg dig at sende
Indlagte forseglet til Lundh strax, samt at corrigere det -- Mscriptet
er godt, og du maa som Filolog kunne conjecturere. Dette skal
skee -- neml. Sendelsen til Lundh, saafremt Soelvold ikke gaaer
ind paa Trykningen av Balladen efter mit Propos, i hvilket Fald
han paa min Bekostning skal lade Viserne trykke efter den i
Følgerække, saa at det Hele bliver en liden Bog betitlet som Vi-
serne. NB. Men alt maa skee hurtigt, da Ottedagegammelt lugter
for mig. Jeg taaler ikke at røre ved L. i Holyrood, fordi det er
for gammelt. Anpriis Soelvold Hurtighed, samt siig ham, at han
skal lade en Slamp streife om paa Ringerige, i Agger osv med
Catechismerne sine, saa vil han, ligesom jeg, tjene Penge paa
mine. Saa gjør jeg og stryger Skillinger til mig. Saa vil jeg gjøre
med Balladerne. Han kan ikke handle. Sæt Mod i ham. Bare
Hurtighed.

Din dig meget elskende
Henr. W.

   NB. Dog skulde de hver kunde tages fra hinanden, for at kunne
sælges for 4 Skill. hver, eller 8 sammen.

   Gjør Soelvold det, saa Intet til Lundh. Men da lad mig faae
hele Correcturen.

d.V,b.1,s.128   TIL GREGERS F. LUNDH
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE