HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL GREGERS F. LUNDH
E
[idsvoll]
Pgd 17/3 32.

   Jeg oversætter Byrons Manfred -- 3 Ark vel el. maaskee.
Sligtet Værk, med sligt Stempel vil være en stiv Briis paa Sma-
gens Vimpel. Spiser man ikke vore Svalereder hos os, saa spiser
man saa Gu' de chinesiske.

d.V,b.1,s.127      Vil De trykke det -- saa vel! Vil De give mig Penge der-
for -- saa vel! Vil De give mig halve Oplag -- saa vel! Vil De
give mig fri Tryk for noget andet, til Vederlag -- saa vel!

   Noli societatis lingvæ restituendæ oblivisci!
Med Høiagtelse
Deres
Henr. Wergeland.

   Lector Messell vil anbefale Manfred.
TIL LUDVIG DAA
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE