HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL GERHARD MAGNUS
E
[idsvoll]
Pgd. 8/11
[1831]
.

   7de Hefte af Mdskrivtet er mig aldrig tilhændekommet. Kan
jeg faae det, saa vel! Item anmoder jeg el: rettere forespørger
mig om det var muligt at erholde det Blad (det er netop for sig
Selv) hvorpaa "Festrimeren" stod, samt Heftet med Opium i. Der
er en Mand i Hamborg, som skulde have de Sager. Dersom det
ikke er dig muligt at expedere de Sager nu, saa maaskee Du vilde
have dem færdige til næste Leilighed. Er de særskilte Opiumer
at faae kjøbte?

Lebewohl!

TIL LUDVIG DAA
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE