HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL GERHARD MAGNUS
Eidsvold Pgd. 4 Novbr.
[1831.]

   Mangetak, min Ven, for Laanet. Jeg tør bede dig at aflevere
indlagte Brev til H. Olsen. Deri er Ansøgning om selv fra Landet
at laane. Dersom det ikke bryder dig formeget at sende et Bud
med en Lap op til Biblioteket, saa beder jeg dig at skaffe mig
Anna Leengrenns Digte, Grev Creutzes do., Tegners mindre Digte
og et Bind af Lagerbrings Sveriges Historie eller af Beckers Welt-
geschichte.

   Jeg gider ikke trætte dig med at spørge om A. N. M. af J. H.
Levvel
Henr. Wergeland.

   Dette Bud er hjemmefra selve Gaarden; og medfører en Kasse
til Bøger.

   Hils Angelot dersom han er i Chnia. Om et Par Uger maa
jeg ind.

TIL GERHARD MAGNUS
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE